Advanteges của chúng tôi

Thâm Quyến Sheraco Technology Co, Ltd là một nhà sản xuất chuyên nghiệp của tấm phẳng tương tác cho giáo dục và kinh doanh, signages kỹ thuật số. Chúng tôi nhằm mục đích đưa ra, hầu hết các giải pháp tương tác linh hoạt và hiện đại dễ dàng nhất dù cho các lớp học hoặc cho doanh nghiệp của bạn. Cung cấp cho khách hàng những giải pháp tiết kiệm chi phí ...

Khách hàng của chúng tôi